శ్రీ జగద్గురు మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి గ్రంధాలయం

"శ్రీ కాలజ్ఞాని" ఆధ్యాత్మిక, సామాజిక, చైతన్య మాస పత్రిక మరియు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర పౌండేషన్ సౌజన్యంతో....
గ్రంధము పేరు / పుస్తకము పేరు / వ్రాత ప్రతి / తాళపత్రం పేరు ప్రచురణ సం|| రచయిత / సంకలన కర్త / ప్రచురణ కర్త Details
శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి కాలజ్ఞాన గ్రంధములు      
భూత భవిష్యద్వర్తమాన కాలజ్ఞానము 1956 యేకాబత్తుని వడ్లా రంగయ్యదాసు View PDF
ఓం శ్రీం శ్రీ యదార్థ కాలజ్ఞాన చరిత్ర 1961/1979 శ్రీ స్వామి లింగస్వామి View PDF
శ్రీ వీరబ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానము 1964 శ్రీమతి నామగిరి లక్ష్మికాంతం View PDF
శ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానము 1979 బ్రహ్మశ్రీ స్వర్ణ సుబ్రహ్మణ్య కవి View PDF
కాలజ్ఞానయుత శ్రీ వీరబ్రహ్మలీలామృత సంపూర్ణ జీవిత చరిత్రము 1969 దేశభక్త వోలేటి సుబ్రహ్మణ్య శర్మ View PDF
శ్రీ విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి కాలజ్ఞాన చంద్రిక 1983 శ్రీ ప్రతాప కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి సిద్దాంతి View PDF
జగద్గురు శ్రీ మద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి కాలజ్ఞానము 1985/1999/2002/2010 శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి మఠము View PDF
కాలజ్ఞాన గోవిందవాక్యములు 1961 జవంగుల నాగభూషణదాసు View PDF
       
శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి సిద్దాంత/పరిశోధన గ్రంధములు      
పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారి జీవితం-రచనల పరిశీలన 1988 డా॥ కన్నెకంటి రాజమల్లాచారి View PDF
వేమన, వీరబ్రహ్మం రచనలు-తులనాత్మక పరిశీలన 2005 డా॥ యం. మధుసూదనాచార్యులు View PDF
శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రుని తాత్విక దార్శనికత 2007 డా॥ మూల మల్లికార్జున రెడ్డి View PDF
శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారు-సమగ్ర పరిశోధన 2009 డా॥ యండవల్లి పాండురంగాచార్యులు View PDF
శతకసాహిత్యంలో మణిపూస కాళీకాంబసప్తశతి 2009 సిద్దాంతపు ప్రభాకరాచార్యులు View PDF
పోతులూరి వీరబ్రహ్మం-కాలజ్ఞానాలు 2013 డా॥ మఱ్ఱి వెంకట నరసింహారెడ్డి View PDF
వేమన-వీరబ్రహ్మం-తులనాత్మక పరిశీలన 2013 డా॥ బి. శివప్రసాద్ View PDF
చారిత్రక దృక్పధములో శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి 1978 కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ View PDF
       
శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి జీవిత చరిత్రలు      
ప్రపంచ నిష్ప్రపంచానుభవ కందార్థ సంగ్రహము 1933 బొగ్గవరపు సుబ్రమణ్యాచార్యులు View PDF
పోతులూరి వీరబ్రహ్మముగారి జీవితమగు వీరాచార్య చరిత్రము 1926 తాడికొండ వెంకట రాఘవాచార్యులు View PDF
శ్రీ వీరబ్రహ్మముగారి జీవిత చరిత్రము 1944 చాటకొండు సుబ్బయ్య View PDF
శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారి జీవితము 1943 నేదునూరి గంగాధరం View PDF
శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారి జీవిత చరిత్ర 1956 జక్కుల-స్వామినాధయ్య View PDF
శ్రీ విరాట్ జగద్గురు పోతులూరి వీరబ్రహ్మముగారి మహిమలు 1961 పులికొండ పరబ్రహ్మ కవి View PDF
శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మంగారి జీవిత చరిత్ర 1973/1977 వడ్డాది వీర్రాజు సిద్దాంతి View PDF