రవ్వలకొండ, బనగానపల్లె

Ravvala Konda

         శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారు గోవులను మేపిన చిన్న కొండ ప్రాంతమే రవ్వలకొండ. బనగానపల్లెకు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ప్రతి రోజు ఆవులను ఒకచోట నిలిపి బెత్తంతో చూట్టూ గీతగీసి ఆవులు అందులో మేతమేస్తుండగా సమీపంలోని గుహలోపలికి వెళ్లి కాలజ్ఞాన రచన చేశాడు. ఆ రవ్వలకొండ గుహలు ఇప్పటికి భక్తులకు, యాత్రికులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఆ గుహలోపలికి వెళ్ళాలంటే ఇరుకైన మెట్లద్వారా దిగి లొపలికి వెళ్ళవచ్చు. మామూలు కాలంలో మోకాలులోతు నీళ్లు ఉంటాయి. రవ్వలకొండ గుహలోపల శ్రీశైలం, మహానంది, కడప వంటి ప్రాంతాలకు సొరంగ మార్గంద్వారా వెళ్లుటకు ఆనవాళ్లు కనపడతాయి. గుహలోపల కొంతదూరంలో ఒక అరుగు ఉంది. దానిమీదనే శ్రీ స్వాములవారు కూర్చొని కాలజ్ఞానం వ్రాశారని చెబుతారు. గుహలో ఒకవైపు చెలిమె ఉంది. దానిని శ్రీ స్వాములవారు నీరు త్రాగటానికి త్రొవ్వుకున్నారని ప్రతీతి. ఆ చెలిమె ద్వారా చల్లని నీరు వస్తూ, ఇప్పటికి భక్తుల, యాత్రికుల దప్పికను తీరుస్తున్నది. శ్రీ స్వాములవారు ఉపమోగించిన చెలిమె నీరు పరమ పవిత్రంగా భావించి, బనగానిపల్లె నవాబు కూడా ఆ చెలిమె నీరు తెప్పించుకునేవాడట.

How to reach Ravvala Konda, Banaganapalle

Ravvala Konda, Banaganapalle Village and Mandal is a famous Piligrimage Center in Kurnool Dist. In the state of Andhra Pradesh in India.

Mattam Bus

By Road: Banaganapalle is located 130 km from Kadapa. It is well connected by road. The preferable route is Kadapa-Mydukur-Proddutur-Banaganapally. From Mydukur the distance is 37 km. From Hyderabad the route is Hyderabad - Kurnool - Bethamcherla-Banaganapalle. Direct buses are available from Badvel, Mydukur, Proddutur, Kadapa, Nandyal and Kurnool. Distance from Kurnool to banaganapalle is around 59 km. Guest houses are available at Banaganapalle.

Mattam Train

By Train: Kurnool City Railway Station in Andhra pradesh is served by the South Central Railways. It is located in the city center and is on the Chennai-Bangalore line. Chennai Express, Sampathkranthi Express, Venkatadri Express, Thungabhadra Express and Kanyakumari Express pass through this station. Computerized reservation facility is provided. Going east, the main station next to Kurnool is Ananthapur Railway Station (165 km) and moving west, the next main station is Nandyal Railway Station (157 km.)