నగరిపాడు రంగరాజు స్వామి దేవాలయము

Nagaripadu Temple View

         రాజంపేటకు సమీపములోని చిట్వేలు దగ్గర నగరిపాడు గ్రామం ఉన్నది. శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి దేశ సంచారం సందర్బంగా శ్రీ స్వాములవారి వరప్రసాదంగా జన్మించాడని చెప్పబడుతున్న రంగరాజు స్వామి దేవాలయము చూడవలసినదే. శ్రీ స్వాములవారి మనుమరాలు ఈశ్వరీదేవిని వివాహము చేసుకోవాలని కందిమల్లాయపల్లెకు వచ్చాడు రంగరాజు. కుమారుడు పోతులూరయ్యస్వామితో కలిసి బనగానపల్లెకు వెళ్లి కాలజ్ఞాన ప్రతులు తెచ్చాడు. కాలజ్ఞానములో రంగరాజుకు, ఈశ్వరీదేవికి పెళ్లి జరుగుతుందనే విషయం వ్రాయనందున తిరిగివెళ్లి నగరిపాడులో అగ్ని ప్రవేశం చేశాడు. మూడవనాడు పోతులూరయ్య వెళ్లి రంగరాజును పిలువగా అగ్నిగుండం నుంది కంకణం కలిగిన చెయ్యిని పైకెత్తి చూపాడట. అక్కడ రంగరాజు సమాధిని నిర్మింపజేసి పూజ ఏర్పాట్లు చేశాడు పోతులూరయ్య. అక్కడ ఒక తాళపత్రం ఉంది. ప్రతి సంవత్సరము నగరిపాడులో వైభవంగా ఆరాధన జరుపుతారు. కోడూరు, రాజంపేట, చిట్వేలి నుండి నగరిపాడుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థచే బస్సులు నడుపబడుతున్నాయి.

How to reach Nagaripadu Ranga Raju Temple

Ranga Raju Swamy Temple, Nagaripadu Village is a famous Piligrimage Center in Kadapa Dist. In the state of Andhra Pradesh in India.

Mattam Bus

By Road:Nagaripadu Village is located 85 km from Kadapa. It is well connected by road. The preferable route is Kadapa-Vantimitta-Nandalur-rajampeta-Chitvel-Nagaripadu. From Rajampeta the distance is 36 km. From Hyderabad the route is Hyderabad - Kurnool - Nandyal - Allagadda - Mydukur - Kadapa - Vanntimitta - Nandalur - Rajampeta - Chitvel - Nagaripadu. Direct buses are available from Rajampeta, Chitvel, and Railway Kodur. Guest houses are available at Rajampeta, Railway Kodur.

Mattam Train

By Train: Kadapa (Cuddapah) Railway Station in Andhra pradesh is served by the South Central Railways. It is located in the city center and is on the Chennai-Mumbai line. Chennai Express, Mumbai Express, Rayalaseema Express, Cape Mumbai Express, Haripriya Express and Kanyakumari Express pass through this station. Computerized reservation facility is provided. Going east, the main station next to Kadapa is Nellore Railway Station (172 km) and moving west, the next main station is Anantapur Railway Station (157 km.)