శ్రీ ఈశ్వరీదేవి గుహ

Eshwari Devi Cave

                శ్రీ ఈశ్వరీదేవి తన తాతగారు శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి సమాధికి, తన తండ్రి గోవిందస్వాములవారి సమాధికి పూజలు నిర్వహిస్తూ, సమీపములోని సింగరాయకొండ దగ్గరలోని గుహలో కొంతకాలము తపస్సు చేసింది. ఇది శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారి మఠమునకు 4 కిలోమీటర్ల దూరములో పడమటి దిక్కున సింగరాయస్వామి దేవాలయమునకు సమీపములో ఉంది. గుహ చాలా ఇరుకైనది. మోకాళ్ళపై ప్రాకుతూ, వెలుతురు సహాయముతో లోపలికి వెళ్లవచ్చు. కొందరు సాధువులు ఇక్కడ తపస్సు చేసుకొనుచుంటారు. యాత్రికుల సౌకర్యము కొరకు గ్రామస్థులు గుహవద్ద నీటి సౌకర్యము, కొండపైకి ఎక్కుటకు మెట్లు నిర్మించారు. శ్రమకోర్చి కొందరు భక్తులు ఈ గుహను సందర్శిస్తుంటారు.

How to reach Eshwari Devi Cave at Mattam

Eshwari Devi Cave is a famous Piligrimage Center and Mandal Headquarters in Kadapa Dist. In the state of Andhra Pradesh in India. Located Pop 3,105; (Lat. 14o50N; Long. 78°50E).

Mattam Bus

By Road: Kandimallayapalle is located 60 km from Kadapa. It is well connected by road. The preferable route is Kadapa-Mydukur-Kandimallayapalle (Brahmamgari Mattam). From Mydukur the distance is 37 km. From Hyderabad the route is Hyderabad - Kurnool - Nandyal - Allagadda - Mydukur - Kandimallayapalle. Direct buses are available from Badvel, Mydukur, Proddutur and Kadapa. Distance from Badvel to Kandimallayapalle. is around 25 km. Guest houses are available at Kandimallayapalle (Brahmamgari Mattam).

Mattam Train

By Train: Kadapa (Cuddapah) Railway Station in Andhra pradesh is served by the South Central Railways. It is located in the city center and is on the Chennai-Mumbai line. Chennai Express, Mumbai Express, Rayalaseema Express, Cape Mumbai Express, Haripriya Express and Kanyakumari Express pass through this station. Computerized reservation facility is provided. Going east, the main station next to Kadapa is Nellore Railway Station (172 km) and moving west, the next main station is Anantapur Railway Station (157 km.)

Mattam flight

By Air:
Nearest International Airport: Tirupati (Renigunta) (142 km.)
Station Code: HX
Enquiry: +91 877 2275354

Kadapa Airport

Nearest Airport: Kadapa (Cuddapah) (59.1 km.)
Station Code: CDP
Enquiry: 91 8562 200130