అల్లాడుపల్లె వీరభద్రస్వామి

Alladupalle Veerabhadra Swamy Temple

       శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్రస్వాములవారు స్వయంగా చెక్కిన విగ్రహం వీరభద్రస్వామి. ఎంతో సుందరంగా, రమణీయముగా ఉంటుంది. ప్రతి సోమవారము ఉదయము అలంకారములన్నీ తొలగించి అభిషేకము చేస్తారు. పూర్వము శ్రీ వీరభద్రస్వామి విగ్రహము కొంచం, కొంచం పెరిగేదని గుడి ముఖద్వారముకన్నా ఎత్తు పెరిగినందున ఇక ఎత్తు పెరగకుండా తలపై కిరీటములో యంత్రం బిగించారని పూజారులు వివరిస్తారు. సంపూర్ణ విగ్రహమును చూడాలంటే ద్వారము ముందు వంగి చూస్తేగాని కనిపించదు. కుందూనదీ తీరాన వెలసివున్న ఈ వీరభద్రస్వామి దేవాలయములో ఎన్నో ప్రాంతాలవారు వివాహాది శుభకార్యాలు నిర్వహించుకుంటారు. సుందరమైన, పచ్చని పాడి పంటలతో గలగల పారే కుందూనదీ పరీవాహక ప్రాంతంలో వెలిసిన వీరభద్రస్వామి దేవాలయము పర్యాటకులకు ఆనందం, వినోదం కలిగిస్తున్నది.

How to reach Alladupalle Veerabhadra Swamy Temples

Sri Veerabhadra Swamy Temple, Alladupalle Village is a famous Piligrimage Center in Kadapa Dist. In the state of Andhra Pradesh in India. Located Pop 3,105; (Lat. 14o50N; Long. 78°50E).

Mattam Bus

By Road: Alladupalle is located 40 km from Kadapa. It is well connected by road. The preferable route is Kadapa-Mydukur-Alladupalle. From Mydukur the distance is 5 km. From Hyderabad the route is Hyderabad - Kurnool - Nandyal - Allagadda - Mydukur - Alladupalle. Direct buses are available from Badvel, Mydukur, Proddutur and Kadapa. Distance from Badvel to Alladupalle. is around 40 km. Guest houses are available at Alladupalle.

Mattam Train

By Train: Kadapa (Cuddapah) Railway Station in Andhra pradesh is served by the South Central Railways. It is located in the city center and is on the Chennai-Mumbai line. Chennai Express, Mumbai Express, Rayalaseema Express, Cape Mumbai Express, Haripriya Express and Kanyakumari Express pass through this station. Computerized reservation facility is provided. Going east, the main station next to Kadapa is Nellore Railway Station (172 km) and moving west, the next main station is Anantapur Railway Station (157 km.)

Mattam flight

By Air:
Nearest International Airport: Tirupati (Renigunta) (142 km.)
Station Code: HX
Enquiry: +91 877 2275354

Kadapa Airport

Nearest Airport: Kadapa (Cuddapah) (59.1 km.)
Station Code: CDP
Enquiry: 91 8562 200130